miércoles, 3 de junio de 2015

Els codis QR

El codi QR és un sistema de codificació bidimensional, que permet codificar la informació en una matriu de punts negres en fons blanc. El seu funcionament és similar al codi de barres.

Aquesta matriu de punts es pot generar per qualsevol programa que permeti generar la codificació QR. Al generador de codis QR se li passa allò que es vol codificar, ja sigui un missatge de text, un missatge telefònic, una pàgina web, una imatge i fins i tot un perfil de la xarxa social, i a partir d’aquesta informació genera el mapa de punts que identifica de forma única el que es vol codificar. A més a més, quan es genera un codi QR també es pot decidir el grau de redundància de la codificació, que determina la fiabilitat del codi QR a l’hora de ser descodificat.

El codi QR pot contenir informació digital del centre (pàgina web, aula virtual MOODLE, localització del centre, o un missatge de benvinguda. Els horaris de grup, mapa interactiu del centre, enllaços a contingut curricular del centre, qüestionaris, etc.

Crear un QR es molt senzill: escollim un generador en línia, escrivim el text, escollim el la grandària y cliquem a «Generar». Y ja tenim el nostre códi creat. ¡El guardem com a imatge y llest!

Aquí us deixo un generador de codis QR gratuït

http://es.qr-code-generator.com/?PID=1171&kw=qr&gclid=CKe_2aSIgsYCFcnKtAodM3kAVA#.VXaSf0YXW1k

No hay comentarios:

Publicar un comentario